(BĐT) - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vượt qua khó khăn do tác động của Covid-19, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục thực hiện giải pháp đồng hành cùng DNNVV.
 Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn của Quỹ đối với các DNNVV thuộc đối tượng cho vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành; DNNVV tham gia chuỗi giá trị ở mức 2,16%/năm; trung và dài hạn là 4,0%/năm.

SMEDF cho biết, Quỹ áp dụng cả cho vay gián tiếp và trực tiếp. Đối với cho vay gián tiếp, Quỹ đã thực hiện ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp và triển khai tại 5 NHTM ( Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM; Ngân hàng TMCP Bắc Á). Dự kiến, việc cho vay trực tiếp sẽ được triển khai trong năm 2021.