(BĐT) - Tính đến hết tháng 9/2016, trong số gần 1.000 tiếp nhận, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán vốn thành công tại 928 DN. 
SCIC đã bán vốn thành công tại 928 doanh nghiệp

Trong đó, SCIC bán hết vốn tại 830 DN, bán một phần vốn tại 79 DN và bán quyền mua tại 19 DN, với giá vốn là 6.199 tỷ đồng và thu về 14.675 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn thu được gấp 2,5 lần giá vốn (cao hơn mức bình quân cả nước giai đoạn 2011 - 2015 là 1,48 lần).

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Phó Tổng giám đốc SCIC khẳng định, trong tiến trình bán vốn nhà nước tại các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ, SCIC sẽ phối hợp chặt chẽ với HOSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện công khai, minh bạch và hiệu quả. Điều quan trọng để việc bán vốn có hiệu quả chính là việc nghiên cứu kỹ thị trường và DN để xác định giá khởi điểm hợp lý, lựa chọn thời điểm bán phù hợp, xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư quan tâm, tổ chức bán công khai, minh bạch...