Sắp họp gỡ khó các chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có công văn về việc tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Công điện yêu cầu các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương: khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí… Ảnh: Tiên Giang
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Công điện yêu cầu các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương: khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí… Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ họp trực tuyến với các địa phương trong ngày 29/7/2022 về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 và xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị Báo cáo về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề xuất kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 23/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Công điện yêu cầu các cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương: khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Chuyên đề