(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 20 Nguyễn Huệ, TP. Huế.
Khu đất số 20 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Trường Sơn

Khu đất số 20 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Trường Sơn

Khu đất đấu giá có diện tích 2.042,2 m2. Tài sản trên đất gồm 1 khu nhà làm việc, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ. Giá khởi điểm là 107,843 tỷ đồng.

Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất 50 năm thu tiền 1 lần cho cả thời hạn thuê để nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá. Tổng mức đầu tư dự án tối thiểu 124,5 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền mua tài sản trên đất và tiền thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục với phương thức trả giá lên.