Rà soát quy định đôn đốc thu hồi nợ của FE CREDIT, HD SAISON và Shinhan Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu VPBank và 3 công ty tài chính gồm FE CREDIT và HD SAISON và Shinhan Việt Nam rà soát toàn bộ quy định nội bộ về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ. 
Các công ty tài chính phải báo cáo kết quả chậm nhất ngày 15/07/2020. Ảnh: Internet
Các công ty tài chính phải báo cáo kết quả chậm nhất ngày 15/07/2020. Ảnh: Internet

Văn bản này liên quan đến vụ việc đòi nợ của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) đối với khách hàng vay gây bức xúc cho dư luận vừa qua.

Để làm rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, ngày 29/6/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), ban hành công văn số 4661/NHNN- TTGSNH và công văn số 4660/NHNN-TTGSNH yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON; Công ty Tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam phải khẩn trương:

Rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của FE CREDIT về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan;

Chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE CREDIT, trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ; thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE CREDIT với các đối tác thu hồi nợ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của FE CREDIT.

Công ty tài chính TNHH HD SAISON, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam rà soát toàn bộ các quy định nội bộ và việc thực hiện các quy định nội bộ của Công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các công ty tài chính trên báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN Việt Nam (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và NHNN chi nhánh Hồ Chí Minh chậm nhất ngày 15/07/2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư