(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản về việc rà soát danh mục dự án chưa được bố trí vốn ngân sách trung ương năm 2017. 
Rà soát danh mục dự án chưa bố trí vốn ngân sách trung ương

Tại văn bản này, Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát Danh mục dự án chưa được bố trí vốn đầu tư công năm 2017, Bộ KH&ĐT thông báo Danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 chưa đúng quy định của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương).

Trên cơ sở Danh mục dự án nêu trên, Bộ KH&ĐT yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương rà soát lại toàn bộ Danh mục dự án đề xuất bố trí kế hoạch năm 2017 chưa đúng quy định, thông tin chưa chính xác, chưa phân bổ và làm rõ lý do cụ thể. Bộ cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề xuất cấp có thẩm quyền phân bổ vốn không đúng quy định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.