(BĐT) - Ngày 11/7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh/thành phố trên cả nước hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”.

Phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách bền vững

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách BHXH khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT. Đây là hai trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của BHXH, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội. Phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với dịch vụ xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, tạo thuận lợi cho mọi người dân tham gia và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mọi người dân.

Ra quân vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động ra quân

Mục tiêu Lễ ra quân hướng tới là nhằm đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

Lễ ra quân là một trong những hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về Ngày BHYT Việt Nam. Theo đó, ngày 01/07 hằng năm trở thành Ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT, thực hiện BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đảng.

Ra quân vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ảnh 2

Lễ ra quân tại điểm cầu Trung ương

Căn cứ tình hình thực tiễn, Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Cụ thể, tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn cách xã hội; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm toàn quốc, bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH, BHYT (với quy mô 01 đoàn diễu hành lưu động/ 01 quận, huyện, thị xã,…), đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân” gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, nhiều thông điệp ý nghĩa được truyền tải trong dịp ra quân này như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân”; “Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già”;“Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”… Đối tượng hướng tới là người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm trên 10 triệu người chưa tham gia BHYT hộ gia đình.

Ra quân vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ảnh 3

Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 02 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Các hình thức tuyên truyền khác của Lễ ra quân được áp dụng gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan bưu điện, đại lý thu BHXH, BHYT và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân, về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên: Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố…

Thời gian tới, ông Trần Đình Liệu cho biết, việc phát triển bền vững chính sách BHYT ở nước ta gặp phải những thách thức như: Già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi, đặc biệt chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT không ngừng gia tăng... Do đó, để đảm bảo chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và hoàn thiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, cần phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách bền vững.

Ra quân vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ảnh 4

Lễ ra quân tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang

Cần đổi mới phương thức truyền thông và chất lượng phục vụ

Đánh giá cao việc tổ chức Lễ ra quân, bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các Vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng trong thời gian qua, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia. Công tác truyền thông có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Phương thức chi trả BHXH, BHYT cũng được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi, và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia.

Quỹ BHXH, BHYT ngày càng trở thành quỹ an sinh, tỷ lệ chi từ quỹ nguồn BHXH ngày càng tăng, tỷ lệ chi từ ngân sách nhà nước cho BHXH ngày càng giảm, khẳng định quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước là khuyến khích người dân nâng cao năng lực tự bảo đảm an sinh xã hội.

Ra quân vận động toàn dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ảnh 5

Lễ ra quân tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

“Những kết quả trên cho thấy, chính sách BHXH, BHYT đang ngày khẳng định vị trí, vai trò trụ cột, mang tính ưu việt trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Song chính sách này sẽ không đi vào thực tiễn nếu như không có quyết tâm chính trị cao, những hành động quyết liệt và giải pháp phù hợp, đặc biệt công tác truyền thông không tốt thì BHXH, BHYT không đến được với nhân dân. Từ đó, việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sẽ rất hạn chế. Do vậy, việc lựa chọn hình thức, phương pháp vận động, truyền thông luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để đạt được mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT đến toàn bộ lực lượng lao động, toàn dân, đề nghị các bộ ngành, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, xem đây là tiêu c’hí quan trọng trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương”, bà Nguyệt nhấn mạnh.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2019, tổng số người tham gia BHXH đã đạt gần 16 triệu người, chiếm 32,3% số người trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 574 nghìn người, bằng tổng số người tham gia BHXH trong 10 năm trước đó cộng lại. Số người tham gia BHYT đạt trên 85,9 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 89,3% dân số toàn quốc.

Trong những năm qua, có nhiều được hưởng chính sách hưu trí suốt đời, trợ cấp BHXH hàng tháng khoảng 3,4 triệu người năm 2019 và 189 triệu lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế năm 2019 trên toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương. Nhiều người được quỹ BHYT chi trả hàng tỷ đồng trong năm.

Đến nay, sau gần 6 năm triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT ở nước ta đã đạt gần 90% dân số; số người tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 48%, từ năm 2015-2019 tăng hơn 15 triệu người, đến hết năm 2019 đã có 85,636 triệu người tham gia BHYT, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế.