(BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I/2019 đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán. Tổng chi NSNN tháng 3/2019 ước đạt hơn 120 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi quý I/2019 đạt hơn 315 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán. NSNN thặng dư khoảng 66 nghìn tỷ đồng trong quý I/2019.
Thu nội địa quý I/2019 về ngân sách nhà nước đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Lê Tiên

Thu nội địa quý I/2019 về ngân sách nhà nước đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, thu nội địa tháng 3/2019 ước đạt 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37 nghìn tỷ đồng so với tháng 2/2019; lũy kế thu quý I/2019 đạt 315,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018.

Không kể các khoản thu từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu nội địa còn lại quý I ước đạt 240 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán.

Đáng chú ý, thu từ khu vực DNNN đạt 22,6% dự toán; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,8% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 26,7% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 30,7% dự toán; các loại phí, lệ phí đạt 25,5% dự toán.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3/2019 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 900 tỷ đồng so với tháng 2/2019; lũy kế thu quý I/2019 đạt 12,28 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3/2019 ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng so với tháng 2; lũy kế thu quý I/2019 đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán.