• Ngân sách nhà nước trước thách thức lớn

    16/08/2021 10:00

    (BĐT) - Đến hết tháng 7, cán cân ngân sách nhà nước vẫn giữ được thặng dư ở mức hơn 101,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh phức tạp có nguy cơ làm giảm nguồn thu ngân sách trong những tháng tới, trong khi chi ngân sách chịu áp lực tăng để đảm bảo công tác phòng chống dịch và hỗ trợ khôi phục sản xuất, an sinh xã hội. Điều này có thể khiến “túi tiền” quốc gia rơi vào trạng thái thâm hụt, nên chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu để củng cố cán cân tài khoá sau dịch.
  • Quý I, thặng dư ngân sách nhà nước khoảng 66 nghìn tỷ đồng

    04/04/2019 08:00

    (BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) quý I/2019 đạt 381 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán. Tổng chi NSNN tháng 3/2019 ước đạt hơn 120 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi quý I/2019 đạt hơn 315 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán. NSNN thặng dư khoảng 66 nghìn tỷ đồng trong quý I/2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư