(BĐT) - Dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đang được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện.
Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu

Mục tiêu của Quy hoạch là phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, giảm thiểu các tác hại đối với nền kinh tế trong trường hợp nguồn cung dầu thô và sản phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới có sự giảm bất thường và góp phần tăng hiệu quả kinh tế nhất định trong trường hợp giá dầu trên thế giới tăng đột biến; khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước tham gia đầu tư, kinh doanh và tính đến yếu tố hội nhập của nền kinh tế…

Đối tượng Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu bao gồm: dự trữ nhà nước, dự trữ sản xuất và dự trữ thương mại (kể cả các kho ngoại quan xăng dầu); không quy hoạch các kho của lực lượng vũ trang (quân đội, công an) cung cấp xăng dầu trong nội bộ ngành.