(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định cho Công ty CP Năng lượng GELEX Quảng Trị thuê 146.865 m2 đất của xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió GELEX 3. Trong đó, diện tích đất để xây dựng công trình là 67.193 m2; diện tích đất để phục vụ xây dựng công trình 79.672 m2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thời gian thuê đất đối với đất để xây dựng công trình đến ngày 18/2/2069; đối với đất để phục vụ xây dựng công trình là đến ngày 31/10/2021. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

UBND Tỉnh yêu cầu GELEX Quảng Trị phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà GELEX Quảng Trị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.