(BĐT) - Việc lựa chọn nhà đầu tư vận hành, khai thác Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng theo phương thức đặt hàng. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và Sở Tài chính.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Sở Y tế được giao tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với việc vận hành, khai thác Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn vận hành, khai thác là 1 năm.