(BĐT) - Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu DH-1.10 Nâng cấp Nhà máy Xử lý nước thải Đức Ninh thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới có tổng mức đầu tư là hơn 1.308 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu DH-1.10 có giá là 125,68 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn vốn IDA của Ngân hàng Thế giới.

Dự kiến, trong quý II/2022, Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đối với Gói thầu DH-1.6 Xây dựng nhà vệ sinh công cộng (16,364 tỷ đồng).