Sau khi bổ sung PVD, số chứng khoán không được giao dịch ký quỹ trên HOSE tăng thành 72 mã.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo bổ sung cổ phiếu PVD của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do HOSE đưa ra là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm.

Cụ thể, trên BCTC hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 307,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ thua lỗ 252,7 tỷ đồng.

PVD cho biết việc thua lỗ gia tăng là do phát sinh chi phí thuế nhà thầu tạm nộp khi giàn khoan hoạt động tại Maylaysia (sẽ hoàn thuế khi quyết toán năm); tăng chi phí bảo trì bảo dưỡng giàn khoan; tăng chi phí tài chính do ghi nhận dự phòng lỗ đầu tư PVD Overseas khi giàn khoan hoạt động dưới giá vốn và biến động tỷ giá; giảm lãi từ các hoạt động liên doanh khác.

Như vậy, sau khi bổ sung thêm cổ phiếu PVD thì danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đã tăng lên thành 72 cổ phiếu. Một số mã chứng khoán trong danh sách đáng chú ý như Tổng CTCP Bia-Rượu-NGK Hà Nội (BHN), CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), CTCP Hùng Vương (HVG), CTCP Tập đoàn KIDO (KDC),…

Theo NDH