Ninh Thuận đấu giá 33 lô đất ở tại huyện Ninh Hải

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất ở tại khu G và M và 1 lô đất ở tại Khu A2 thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 56,975 tỷ đồng.

Theo thông báo đấu giá, tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất ở tại khu G và M thuộc Khu tái định cư của Dự án xây dựng cầu Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. Tổng diện tích của 32 lô đất này là 3.559,8 m2. Mỗi lô đất có diện tích từ 110 - 142 m2; đơn giá khởi điểm là 15,439 triệu đồng/m2.

Khu đất ở tại Khu A2 thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải có diện tích 85,5 m2, có vị trí tại khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy. Lô đất này được bán đấu giá với giá khởi điểm 1,44 tỷ đồng; tương đương với 16,9 triệu đồng/m2.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 12/1 - 15/2/2022. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 15% giá khởi điểm của từng lô đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá từng lô đất. Giá đã trả đấu giá sẽ được công bố vào ngày 19/2/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư