(BĐT) - Ngày 27/12 tới, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam) sẽ tổ chức đấu giá hơn 7,2 triệu cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Tập đoàn Tân Mai, tương đương 8,1% vốn điều lệ. Với mức giá khởi điểm là 11.500 đồng/cổ phần, NXBGD Việt Nam sẽ thu về ít nhất 83 tỷ đồng nếu phiên đấu giá thành công.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Tập đoàn Tân Mai có vốn điều lệ hơn 890,9 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực Sản xuất các loại giấy; Trồng rừng, chăm sóc rừng...

Về tình hình hoạt động kinh doanh, năm 2018, Tập đoàn Tân Mai ghi nhận doanh thu đạt 35,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 11,8 tỷ đồng. Trước đó, năm 2017, Công ty ghi nhận gần 410 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhờ việc chuyển nhượng Dự án Bất động sản Tân Mai.