(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã hoàn thiện các thủ tục cuối cùng việc xây dựng Dự thảo Nghị định sử dụng tài sản công để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT và khả năng trong thời gian ngắn, Chính phủ sẽ ban hành nghị định này.
Trên thực tế, đã có tình trạng là giá trị công trình BT và quỹ đất được giao chưa ngang giá

Trên thực tế, đã có tình trạng là giá trị công trình BT và quỹ đất được giao chưa ngang giá

Ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng, ban hành nghị định này là một trong các đề án được Thủ tướng Chính phủ công bố trong danh mục văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Thực hiện trách nhiệm được giao, từ tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định này.

Việc soạn thảo xây dựng nghị định này thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tham gia và hợp đồng đầu tư theo hình thức BT. Dự thảo đã được các thành viên Chính phủ cho ý kiến nhiều lần để đảm bảo khung pháp luật được khả thi, phù hợp trong thực hiện, ông La Văn Thịnh cho biết.

Về những vấn đề khó trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, theo ông La Văn Thịnh, khó nhất là giải quyết để các nhà đầu tư, doanh nghiệp vẫn phát triển các công trình hạ tầng hoàn thành theo đúng mục tiêu, nhưng cũng phải quy định chặt chẽ để tránh thất thoát tài sản, ngân sách của Nhà nước. Trên thực tế, đã có tình trạng là giá trị công trình BT và quỹ đất được giao chưa ngang giá, do đó, các nội dung trong Nghị định vừa phải xử lý hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước song không được làm triệt tiêu động lực đầu tư của các nhà đầu tư.