(BĐT) - Hội nghị và Triển lãm quốc tế năm 2016 ngành công nghiệp thép với chủ đề “Đổi mới và tăng cường năng lực cạnh tranh trong ngành thép ASEAN” vừa khai mạc tại Hà Nội.  Tham gia triển lãm, Việt Nam có 8 gian hàng của các tập đoàn sản xuất thép lớn như: Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Hòa Phát…

Việt Nam hiện là quốc gia có ngành sản xuất thép lớn trong khu vực Đông Nam Á, công nghiệp thép Việt Nam trong những năm qua đã phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, bên cạnh những công nghệ, thiết bị mới có sức cạnh tranh cao, Việt Nam vẫn còn nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp.