CTCP Tập đoàn CEO vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.
Năm 2015, CEO ghi nhận 215 tỷ đồng lợi nhuận ròng

Theo đó, trong quý này, Công ty đạt doanh thu 348,72 tỷ đồng và 119,76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế cả năm, Công ty đạt doanh thu 694,24 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 214,89 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức thực hiện năm 2014 là 449 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 107,47 tỷ đồng.

Kết quả doanh thu năm 2015 tuy không đạt kế hoạch CEO đặt ra hồi đầu năm (1.000 tỷ đồng), nhưng lãi ròng vượt xa kế hoạch 167 tỷ đồng.

Theo ĐTCK