(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa tiến hành mở thầu qua mạng Gói thầu số 4 Thi công xây dựng toàn bộ phần ngầm công trình thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Quận ủy, Hội đồng nhân dân và UBND quận Cầu Giấy tại ô đất ký hiệu D22 - Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng.
Phối cảnh Dự án Trụ sở làm việc Quận ủy, Hội đồng nhân dân và UBND quận Cầu Giấy

Phối cảnh Dự án Trụ sở làm việc Quận ủy, Hội đồng nhân dân và UBND quận Cầu Giấy

Gói thầu số 4 có giá 70,482 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, bảo đảm dự thầu 1,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy làm bên mời thầu.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, thời gian thực hiện hợp đồng mà Tổng công ty 319 đề xuất là 210 ngày, hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 90 ngày, hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 60 ngày.