(BĐT) - Ngày 20/11 tới, Công ty CP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Với gần 4,83 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 9,66 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 30/11/2020.

PTG là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức cao hơn thị giá cho cổ đông. Cụ thể, năm 2017, Công ty trả cổ tức lên tới 120% bằng tiền; năm 2018 là 20% và năm 2019 là 100%.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 458 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 53,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9% và 121% so với cùng kỳ năm 2019. Công ty cũng đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2020 ở mức 20% bằng tiền.