Lựa chọn nhà thầu cải tạo đường sắt Vinh - Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.189,97 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đường sắt được giao làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số 9 gói thầu, có 3 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu XL-VNT2-02 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km688+320 - Km1197+520 thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (302,064 tỷ đồng); Gói thầu XL-VNT2-03 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km1241+990 - Km1314+930 thuộc tỉnh Khánh Hòa (342,051 tỷ đồng); Gói thầu XL-VNT2-01 Cải tạo, nâng cấp đoạn Km319+020 - Km622+181 thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (428,799 tỷ đồng).

Dự kiến, quý IV/2022 sẽ tổ chức đấu thầu qua mạng đối với Gói thầu XL-VNT2-03; quý I và quý II/2023 sẽ đấu thầu qua mạng đối với 2 gói thầu xây lắp còn lại.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư