#cải tạo đường sắt
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu cải tạo đường sắt gần 165 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường sắt vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL-VNT2-01B Cải tạo bình diện tại 4 đoạn có bán kính đường cong nhỏ thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lựa chọn nhà thầu cải tạo đường sắt Vinh - Nha Trang

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 9 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.189,97 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đường sắt được giao làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu hơn 106 tỷ đồng cải tạo đường sắt

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường sắt vừa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu số 26 Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Sông Lũy - Long Thạnh, đoạn Km1506+891,71 - Km1522+308,00 thuộc tỉnh Bình Thuận thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.