• Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu 552 tỷ đồng gia cố hầm yếu đường sắt Vinh - Nha Trang

    09/11/2021 07:00

    (BĐT) - Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (gọi tắt là Lũng Lô - Đường sắt - Công trình 3) vừa trúng Gói thầu số 11A Thi công xây dựng gia cố các công trình hầm số 1, số 2, số 3, Phủ Cũ, Chí Thạnh, Vũng Rô 1, Vũng Rô 4 và Bãi Gió. Giá trúng thầu là 552,816 tỷ đồng (giá gói thầu là 552,885 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư