Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư chung về lập hồ sơ mời thầu EPC

(BĐT) -  Hôm nay (19/4), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Thông tư chung quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp – EPC (trong đó có nội dung về hợp đồng).
Bảo hiểm công trình xây dựng là một trong những nội dung sẽ được thảo luận tại Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư chung quy định chi tiết lập HSMT EPC. Ảnh: Nhã Chi
Bảo hiểm công trình xây dựng là một trong những nội dung sẽ được thảo luận tại Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Thông tư chung quy định chi tiết lập HSMT EPC. Ảnh: Nhã Chi

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 915a/VPCP-HTQT ngày 4/2/2016 và tiếp thu góp ý của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Về nội dung thảo luận, Hội nghị sẽ tập trung góp ý về các vấn đề như: thẩm quyền và trách nhiệm của tư vấn giám sát; các quy định liên quan đến tạm ứng hợp đồng (tiến độ thu hồi tạm ứng; điều chỉnh giá đối với phần tạm ứng); thanh toán tiền giữ lại bảo hành công trình; bàn giao mặt bằng thi công xây dựng; xác định đơn giá mới cho khối lượng phát sinh; nguồn chỉ số tính trượt giá; đồng tiền thanh toán hợp đồng; bảo hiểm công trình xây dựng; phê duyệt nhà thầu phụ; thưởng - phạt hợp đồng; ban giải quyết tranh chấp…

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 915a/VPCP-HTQT ngày 4/2/2016 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc đồng ý ban hành Thông tư chung quy định chi tiết về việc lập hồ sơ mời thầu EPC (trong đó có nội dung về hợp đồng). Thông báo này đã được gửi tới các bộ, ngành liên quan như: Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó, Bộ KH&ĐT được giao chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các thành viên Tổ công tác liên bộ và các cơ quan liên quan thống nhất nội dung, sớm ban hành Thông tư này.              

Chuyên đề