(BĐT) - Ngày 24/9 tới, Công ty CP Thương mại Kiên Giang (mã chứng khoán: KTC) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán vào ngày 25/10.

Với hơn 36,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 21,88 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 3.100 tỷ đồng, giảm 4% so với nửa đầu năm 2020. Do các chi phí tăng cao, lãi ròng của Công ty giảm 27,3% về mức 22,59 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 1.584,7 tỷ đồng, tăng 28,6% so với hồi đầu năm.