(BĐT) - Chiều 25/4/2016, Công ty CP Chứng khoán Kim Long (mã chứng khoán KLS) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông qua nghị quyết giải thể Công ty với đa số phiếu tán thành.

Giải thể Công ty Chứng khoán Kim Long, cổ đông sẽ được Công ty mua lại cổ phiếu (CP) với mức giá bằng giá trị sổ sách tại thời điểm đóng cửa. Mức giá có thể xoay quanh 11.000 đồng/CP sau thuế. Hiện tại, CP KLS đang dao động quanh mức 9.500 đồng/CP, thấp hơn 1.500 đồng so với mức giá mua lại dự kiến. Về lộ trình thực hiện giải thể, Công ty cho biết sẽ niêm yết lâu nhất có thể trước khi giải thể, tạo điều kiện thanh khoản cho cổ đông KLS. Theo dự kiến, KLS sẽ hủy niêm yết vào nửa đầu tháng 8 năm nay.

Công bố tại ĐHĐCĐ, đại diện Công ty cho biết, hiện tại số dư tiền mặt của Công ty là 1.900 tỷ đồng, đang được gửi ngân hàng với lãi suất từ 5% - 5,5%/năm. Danh mục chứng khoán niêm yết hiện đã bán gần hết, còn lại không đáng kể. Giá trị chứng khoán chưa niêm yết còn khoảng 200 tỷ đồng với tính thanh khoản kém, gần như đóng băng. Với tình trạng này, biến động của thị trường chứng khoán sắp tới sẽ hầu như không ảnh hưởng đến tình hình của Công ty. Nếu tất toán toàn bộ danh mục đầu tư, Công ty có thể thu về khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt. Chính vì thế, việc chi trả cho mỗi CP 10.000 đồng là hoàn toàn khả thi. Đó cũng là số tiền mà cổ đông sẽ được tạm ứng khi Công ty hủy niêm yết vào tháng 8. Sau khi hoàn tất giải thể (dự kiến vào tháng 10/2016), cổ đông sẽ được thanh toán nốt số tiền còn lại (khoảng 1.000 đồng/CP).

Được biết, hiện Công ty đang còn số dư Quỹ phúc lợi tích lũy sau 10 năm hoạt động hơn 20 tỷ đồng. Khi giải thể, số tiền này sẽ được chia đều cho toàn bộ lao động Công ty theo quy định của Công đoàn. Tính bình quân, mỗi nhân viên sẽ nhận về khoảng 300 triệu đồng chưa tính hỗ trợ 3 tháng lương theo phương án giải thể.