(BĐT) - HĐQT Công ty chứng khoán Kim Long (mã chứng khoán KLS) vừa đưa ra phương án giải thể công ty – thực hiện chia tiền cho cổ đông, dự kiến trình ĐHCĐ thường niên 2016 xem xét, quyết định.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Kim Long cho biết, việc giải thể này xuất phát từ yêu cầu của một số cổ đông. Mặc dù kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một điểm sáng của Công ty là “vẫn giữ được tiền” – ông Nam cho biết. Tại thời điểm cuối quý I/2016, KLS có 627 tỷ đồng tiền và tương đương tiền trong tổng số trên 2.200 tỷ đồng tài sản tài chính ngắn hạn.

Ban lãnh đạo KLS dự kiến việc giải thể Công ty cần lộ trình khoảng 6 tháng, kể từ ngày ĐHCĐ chính thức thông qua. Được biết, giá trị được chia cho cổ đông KLS dự kiến khoảng 11.000 đồng/cổ phiếu.