Kiên Giang đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Nai tại khu Núi Đèn, khu phố 3, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào ngày 16/2/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Nai. Tổng diện tích khu đất là 14.682,8 m2, là đất ở đô thị có vị trí tại khu Núi Đèn, khu phố 3, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hồ sơ bán đấu giá được phát hành từ ngày thông báo đến ngày 11/2/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 16/2/2022.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 102 tỷ đồng, tiền đặt trước tham gia đấu giá là 15 tỷ đồng. Bước giá là 200 triệu đồng/lần trả giá.

Chuyên đề