HoREA: Bảng giá đất nên tiếp tục được xây dựng định kỳ 5 năm một lần

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cho rằng quy định về “bảng giá đất” tại Khoản 1 Điều 130 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa phù hợp, mới đây Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để góp ý về vấn đề này.
Theo HoREA, không nên phủ định tính hợp lý của quy định “bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần” trước đây. Ảnh: Bảo Tín
Theo HoREA, không nên phủ định tính hợp lý của quy định “bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần” trước đây. Ảnh: Bảo Tín

Khoản 1 Điều 130 quy định: “Căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp”.

Theo HoREA, nếu quy định ban hành “bảng giá đất định kỳ hàng năm” thì sẽ làm tăng khối lượng công việc rất lớn cho các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, do hiện nay chưa xây dựng được chính quyền điện tử; chưa xây dựng được “cơ sở dữ liệu giá đất đầu vào” đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật theo thời gian thực; chưa xây dựng được “cơ sở dữ liệu về giá đất” theo “vùng giá trị đất, giá thửa đất chuẩn”.

Do đó, HoREA cho rằng không nên phủ định tính hợp lý của quy định “bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần” trước đây và trong những năm sắp tới vẫn cần giữ lại quy định này cho đến khi đủ điều kiện thực hiện được cơ chế quản lý giá nhà đất.

Vẫn theo HoREA, Khoản 1 Điều 130 “Dự thảo Luật Đất đai” quy định, UBND cấp tỉnh xây dựng và “trình HĐND” cùng cấp thông qua “hệ số điều chỉnh biến động giá đất” trước khi ban hành thì sẽ không đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả khi thị trường bất động sản có biến động. Bởi lẽ, HĐND cấp tỉnh “xuân thu nhị kỳ” họp 2 lần mà theo Dự thảo Luật Đất đai lại quy định bảng giá đất ban hành hàng năm.

HoREA: Bảng giá đất nên tiếp tục được xây dựng định kỳ 5 năm một lần ảnh 1

Cần bổ sung quy định giao cho UBND cấp tỉnh xem xét ban hành các loại “hệ số điều chỉnh biến động giá đất”. Ảnh: Bảo Tín

Ngoài ra, Hiệp hội cho rằng cần bổ sung quy định giao cho UBND cấp tỉnh xem xét ban hành các loại “hệ số điều chỉnh biến động giá đất” để điều chỉnh các trường hợp tương tự như quy định tại Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

Trở lại Khoản 1 Điều 130 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho rằng nên sửa theo 1 trong 2 phương án dưới đây.

Một là trường hợp bảng giá đất ban hành hàng năm: Căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm. (Tức đã bỏ cụm từ “hệ số điều chỉnh biến động giá đất” trong phần này, vì nếu điều chỉnh 1 năm 1 lần thì UBND cấp tỉnh không thể xây dựng kịp "hệ số điều chỉnh biến động giá đất" để trình HĐND cùng cấp thông qua).

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh biến động giá đất để điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

UBND cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh biến động giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất để tính tiền bồi thường cho người có đất bị thu hồi, hoặc để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở thương mại theo từng khu vực theo quy định của Chính phủ.

Hai là trường hợp bảng giá đất ban hành 5 năm một lần: Căn cứ nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua qua bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua hệ số điều chỉnh biến động giá đất để điều chỉnh bảng giá đất trước khi ban hành cho phù hợp.

UBND cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh biến động giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất để tính tiền bồi thường cho người có đất bị thu hồi, hoặc để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở thương mại theo từng khu vực theo quy định của Chính phủ.

"HoREA chọn phương án 2 vì phương án này phù hợp với thực tiễn tình hình nước ta hiện nay", ông Lê Hoàng Châu đề xuất.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư