#Dự thảo Luật Đất đai
Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ hơn các điều kiện, tiêu chí đối với dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để tách biệt với dự án vì lợi ích kinh tế thuần túy, để áp dụng cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Ảnh: Lê Tiên

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Nóng vấn đề thu hồi đất hay tự thỏa thuận

(BĐT) - Một trong những vấn đề nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội và còn nhiều ý kiến khác nhau tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) khi đưa ra lấy ý kiến Quốc hội là các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Phiên thảo luận tại hội trường ngày 14/11 về Dự thảo Luật tiếp tục có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.
Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội cần được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Ảnh: Tường Lâm

Đấu thầu, đấu giá để nâng hiệu quả nguồn lực đất đai

(BĐT) - Một trong những vấn đề được quan tâm tại phiên thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo phương thức nào đối với các dự án vì mục tiêu lợi nhuận để khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lực đất đai.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đưa ra tiêu chí dự án có quy mô diện tích từ 100 ha trở lên mới đủ điều kiện đấu thầu dự án sử dụng đất. Ảnh: Tiến Tân

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Băn khoăn tiêu chí đấu thầu dự án có sử dụng đất

(BĐT) - Đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất là 2 cơ chế, công cụ hữu hiệu tăng hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng đất đai, tạo điều kiện tiếp cận đất đai một cách minh bạch, cạnh tranh. Chính sách pháp luật liên quan cần trên tinh thần đẩy mạnh hai cơ chế này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về những điều kiện “sàng lọc” quỹ đất được lựa chọn để thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Kết nối đầu tư