(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Đường giao thông liên huyện Ea Hleo - Ea Súp, hạng mục xây dựng đoạn Km 24+532 - Km 43+100 với tổng mức đầu tư 245,343 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án, gồm: Gói thầu số 01 Thi công xây dựng đoạn Km 24+532 - Km 34+00 (giá gói thầu 46,774 tỷ đồng); Gói thầu số 02 Thi công xây dựng đoạn Km 34+00 - Km43+100 (giá gói thầu 47,469 tỷ đồng).

2 gói thầu tư vấn của Dự án sẽ được lựa chọn nhà thầu theo hình thức tự thực hiện. 2 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu.