(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang mới đây đã ký ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc quy định các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thực hiện đấu thầu qua mạng. 
Năm 2017, toàn tỉnh Hòa Bình chỉ có 3 gói thầu xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Ảnh: Tiên Giang

Năm 2017, toàn tỉnh Hòa Bình chỉ có 3 gói thầu xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Ảnh: Tiên Giang

Cùng với việc tích cực tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt tinh thần đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, với quyết định mới này, hy vọng hoạt động đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ có bước chuyển biến mới ngay trong tháng 4 này.

Nỗ lực triển khai

Quyết định số 493/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (có hiệu lực từ ngày 1/4/2018) quy định các gói thầu sử dụng vốn nhà nước thực hiện đấu thầu qua mạng bao gồm: gói thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng áp dụng hình thức đầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Quyết định cũng nêu rõ, hình thức chào hàng cạnh tranh áp dụng với gói thầu mua sắm hàng hóa, kiểm toán, bảo hiểm có giá gói thầu nhỏ hơn 2 tỷ đồng; gói thầu xây lắp có giá gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng.

Đối với các gói thầu có giá gói thầu lớn hơn hạn mức nêu trên, trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND Tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng đối với từng gói thầu cụ thể, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/5/2017 của UBND Tỉnh (KH61). Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp huyện thì khuyến khích áp dụng đấu thầu qua mạng.

Ngay sau đó, Sở Y tế Hòa Bình cũng có văn bản gửi các đơn vị trong ngành y tế trên địa bàn Tỉnh đề nghị quán triệt thực hiện Quyết định số 493/QĐ-UBND và đốc thúc các chủ đầu tư, bên mời thầu liên quan đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tuân thủ quy định về tự đăng tải thông tin đấu thầu và báo cáo thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ lên Hệ thống. Sở này cũng yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu liên quan cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về đấu thầu qua mạng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu tổ chức để nhanh chóng nắm bắt và triển khai đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định. 

Kết quả đấu thầu qua mạng còn hạn chế

Trong những năm qua, Hòa Bình là một trong những địa phương chậm triển khai đấu thầu qua mạng. Theo Báo cáo công tác đấu thầu của tỉnh Hòa Bình, trong năm 2016 tỉnh này tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 3.041 gói thầu, tuy nhiên không có một gói thầu nào lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trong khi đó, theo quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, năm 2016, UBND các tỉnh/thành phố phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Lý giải việc không thực hiện đấu thầu qua mạng gói thầu nào trong năm 2016, ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nêu nguyên nhân là do năng lực của cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu còn hạn chế. Hiện địa phương này chỉ có một số ít cán bộ có chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học về đấu thầu qua mạng. Một số cán bộ tại các ban quản lý dự án cấp huyện mới được tuyển dụng, chưa được đào tạo nên còn lúng túng trong việc nắm bắt các quy định, trình tự thủ tục đấu thầu.

Vẫn theo ông Bùi Văn Khánh, trong năm 2017, việc thực hiện đấu thầu qua mạng tại Hòa Bình tuy đã được tập huấn cho các cán bộ làm công tác đấu thầu của các chủ đầu tư, đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại KH61, song các chủ đầu tư vẫn chưa chủ động thực hiện. 

Cụ thể, năm 2017 Hòa Bình đặt mục tiêu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Tuy nhiên, người phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cho biết, trên thực tế, cả năm  2017, trên địa bàn Tỉnh chỉ có 3 gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng. Cụ thể đó là 3 gói thầu xây lắp được lựa chọn nhà thầu qua mạng thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh, với tổng giá gói thầu là 8.471 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 8.432 triệu đồng, tiết kiệm 39 triệu đồng (đạt tỷ lệ 0,46%).

Năm 2018, tỉnh Hòa Bình dự kiến thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.