(BĐT) - Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã được kiểm toán của Công ty CP Camimex Group ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, giảm gần 24 tỷ đồng so với con số chưa được kiểm toán.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giải trình điều này, phía Camimex Group cho biết, chi phí giá vốn sau kiểm toán của Camimex đã tăng thêm 22,7 tỷ đồng, là nguyên nhân chính làm thay đổi con số lợi nhuận trước và sau kiểm toán.

Tại thời điểm cuối quý II/2019, tổng tài sản của Camimex đạt 1.197 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả lên đến 912 tỷ đồng, gấp 3,21 lần vốn chủ sở hữu.