(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo gửi tới Bộ KH&ĐT về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017. 
Hải Dương: Tiết kiệm thấp, chưa đấu thầu qua mạng

Kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu tại địa phương này cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt rất thấp. Đáng chú ý, địa phương này còn chưa thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình.

Sở KH&ĐT Hải Dương cho biết, trong năm 2017, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên của Tỉnh đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rất thấp. Cụ thể, đối với các gói thầu thuộc dự án, trong năm 2017, Tỉnh đã thực hiện tổng số 681 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là 843,836 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 835,9 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 7,936 tỷ đồng, đạt thấp 0,9%.

Nếu tính riêng các gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, với 99 gói thầu, tổng giá gói thầu là 558,615 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 555,583 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,5%.

Đối với 2 gói thầu thực hiện đấu thầu hạn chế, tổng giá gói thầu là 24,938 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 23,424 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 6%. Riêng đối với 532 gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tổng giá gói thầu 98,322 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 97,207 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,13%. Các gói thầu theo hình thức tự thực hiện đạt tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hải Dương cũng cho biết, các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt 9,2%. Tại 6 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,1%.

Báo cáo của Hải Dương cũng nhấn mạnh, việc đăng tải thông tin trong đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước được các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đối với việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, tỉnh Hải Dương vẫn chưa thực hiện đúng như lộ trình đã được quy định. Cụ thể, theo lộ trình tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015, lộ trình là trong năm 2016 sẽ phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Tỉnh Hải Dương cho biết, do việc đấu thầu qua mạng là vấn đề còn rất mới, cơ sở hạ tầng và kiến thức, kỹ năng về áp dụng công nghệ thông tin của các chủ đầu tư, bên mời thầu và đặc biệt là các nhà thầu còn hạn chế nên việc tiếp cận, sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia rất khó khăn. Do đó, trong năm 2017, tỉnh Hải Dương chưa có gói thầu nào được tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng.