Hải Dương: Hủy kết quả đấu giá 14 lô đất ở do khách hàng không nộp tiền trúng đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ban hành quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở, tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới thôn An Điền, xã Cộng Hòa.

Được biết, ngày 25/6/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 10.737 m2 đất ở, được chia thành 112 lô tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới An Điền và điểm dân cư mới khu cầu Đá Xanh, thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa.

Tại cuộc đấu giá, các lô đất đều được khách hàng trả giá; tuy nhiên, có 14 lô đất khách hàng trúng đấu giá không chấp hành nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do UBND tỉnh Hải Dương ban hành theo Quyết định số 04/2022/QĐ- UBND ngày 22/4/2022.

Số tiền khách hàng đặt trước đã nộp khi tham gia đấu giá của 14 lô đất trên là 2.746.200.000 đồng được thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Nam Sách giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát nộp số tiền đặt trước nêu trên vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục để đưa 14 lô đất trên thực hiện đấu giá theo quy định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư