Hải Dương: 700 tỷ làm đường 389B theo hình thức BOT

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư xây dựng đường 389B nối đường tỉnh 389 với Quốc lộ 37, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh theo hình thức PPP (hợp đồng BOT). Sơ bộ tổng mức đầu tư bao gồm cả lãi vay của Dự án khoảng 700 tỷ đồng.

Đề xuất Dự án được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt từ ngày 27/12/2017. Đơn vị lập Đề xuất Dự án là Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng mới đường 389B nối đường tỉnh 389 với Quốc lộ 37, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn Tỉnh theo Quy hoạch đã được phê duyệt; kết nối giao thông giữa huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh. Chiều dài tuyến gồm phần đường dài 5,36 km và phần cầu (cầu Vạn) dài 838,8 m.

Theo Đề xuất Dự án, thời gian thực hiện Dự án từ 2018 đến 2020. Trạm thu phí dự kiến đặt tại đường đầu cầu Vạn phía thị xã Chí Linh. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 22 năm 5 tháng, sẽ được chuẩn xác trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán ký kết hợp đồng.  

Chuyên đề