#đường 389B
Hải Dương: 700 tỷ làm đường 389B theo hình thức BOT

Hải Dương: 700 tỷ làm đường 389B theo hình thức BOT

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương vừa công bố danh mục Dự án Đầu tư xây dựng đường 389B nối đường tỉnh 389 với Quốc lộ 37, huyện Kinh Môn và thị xã Chí Linh theo hình thức PPP (hợp đồng BOT). Sơ bộ tổng mức đầu tư bao gồm cả lãi vay của Dự án khoảng 700 tỷ đồng.