(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh đang chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp phía Đông Nam (giai đoạn 1), huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Theo đó, 44 lô đất ở (đợt 2) thuộc Dự án có diện tích từ 135,5 - 523 m2/lô. Giá khởi điểm từ 725 - 3.064 triệu đồng/lô đất. Như vậy, tổng giá khởi điểm của 44 lô đất là 57.038 tỷ đồng.

Được biết, 44 lô đất nêu trên nằm trong tổng số 88 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp phía Đông Nam (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt phương án đấu giá tại Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 1/3/2022.

Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản nêu trên. Tiêu chí lựa chọn bao gồm các nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản; nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp…

Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh tiếp nhận từ ngày 30/3 - 4/4/2022.