(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong năm 2016, Thanh tra Sở này đã thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu. Qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm hành chính của các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn.
Hà Nội: Xử lý nhiều vi phạm trong đấu thầu

Cụ thể, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội đã ban hành 10 Quyết định xử phạt hành chính. Theo đó, xử lý vi phạm hành chính với việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu không đủ năng lực theo quy định để lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá Hồ sơ đề xuất, vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 155/2013/NĐ-CP bằng hình thức xử phạt tiền (gồm 7 Quyết định xử phạt) đối với Công ty CP Tư vấn xây dựng và Tu bổ các công trình văn hóa, với tổng số tiền là 52.500.000 đồng.

Thanh tra Sở KH&ĐT Hà Nội cũng xử lý vi phạm hành chính với việc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền trong quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, vi phạm Điểm b, Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP bằng hình thức xử phạt tiền (gồm 2 Quyết định xử phạt) đối với Công ty TNHH Đầu tư phát triển kiến trúc Hoa Kỳ, với tổng số tiền là 25.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn có xử lý vi phạm hành chính với việc không tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu trước khi phê duyệt, vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP bằng hình thức xử phạt tiền (gồm 2 Quyết định xử phạt) đối với Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 368, với tổng số tiền là 12.500.000 đồng.