(BĐT) -  UBND thành phố Hà Nội ban hành thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Theo đó, các khu vực, địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng....
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định...Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công văn nêu rõ, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, ngày 23/8, Bộ Xây dựng có Văn bản 3373/BXD-GĐ, về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng. Theo đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cân nhắc, yêu cầu cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc tổ chức phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng "Hướng dẫn bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng"; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, địa phương và hướng dẫn nêu trên tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn.

Các khu vực, địa phương đang thực hiện theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép các công trình cụ thể được tổ chức thi công xây dựng trên cơ sở xem xét các tiêu chí theo quy định và một số nguyên tắc:

Công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, cách xa điểm dân cư tập trung.

Công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã thực hiện đạt trên 80%); công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để bảo đảm kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề; công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

Công trình sử dụng cho mục đích dân dụng trong khu dân cư có hàng rào che chắn xung quanh khu vực xây dựng và có khoảng cách đến nhà, công trình lân cận, trục đường giao thông chính tối thiểu từ 30m trở lên. Riêng đối với nhà ở riêng lẻ, số lượng lao động có mặt tại công trình xây dựng không quá 10 người.

Riêng đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ), phải tạm dừng thi công xây dựng tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch.

Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại Văn bản 3373/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng.

Trước đó, của một số doanh nghiệp xây dựng, Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam đã có phản ánh về nguy cơ mất an toàn trên công trường xây dựng nếu dừng dự án đột ngột và có đề nghị cấp có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể đối với vấn đề trên.

Cụ thể, tại Văn bản số 38/2021/CV-VACC ngày 9/8/2021 của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam kiến nghị với Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ cho các nhà thầu xây dựng bị ảnh hưởng do dịch covid 19, VACC đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ xây dựng có quy định hướng dẫn cụ thể về điều kiện để công trình được tiếp tục thi công trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, công trình nào phải tạm dừng. Hiệp hội nhà thầu xây dựng xin kiến nghị với Thủ tướng những công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, san nền có mặt bằng rất thoáng không bị tập trung đông người hoặc những công trình xây dựng đang ở vào giai đoạn hoàn thiện cuối để bàn giao mà không nằm trong vùng dịch trọng điểm xin đề nghị vẫn cho phép tiếp tục triển khai (nhưng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp kiểm tra phòng chống dịch).

Phản ánh của một số doanh nghiệp xây dựng cũng cho rằng, việc dừng đột ngột công trình tiềm ẩn một số nguy cơ mất an toàn. Đơn cử, với những công trình đang dở dang hạng mục hầm ngầm, việc dừng đột ngột có thể dẫn tới sự cố về nền đất cho công trình cũng như khu vực xung quanh dự án. Ở những công trình/dự án đang thực hiện phần thân, nếu không có thời gian gia cố bảo đảm an toàn, các hạng mục trần vách có thể bị hỏng nếu có bất lợi về thời tiết như mưa to, gió lớn…, nhất là khi mùa mưa bão sắp tới. Những sự cố, hư hỏng này sẽ gây thiệt hại, tốn kém chi phí khắc phục cho nhà thầu vốn đang gặp rất nhiều khó khăn…

Doanh nghiệp xây dựng cho rằng, cần có quy định hướng dẫn cụ thể về các loại công trình được tiếp tục thi công trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 (nhưng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch), công trình nào phải tạm dừng hoặc cần được bố trí thời gian hoàn tất các điểm dừng kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực xung quanh.