Thông tin từ Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc vào 17h chiều ngày 14/3.

Từ ngày 22/2 đến 17h ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ người tự ứng cử.

Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 188 hồ sơ, trong đó 185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ tự ứng cử. Hồ sơ ứng cử gồm: Danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử.

Theo quy định, chậm nhất vào ngày 16/3, trước ngày bầu cử 68 ngày, Ủy ban Bầu cử các cấp hoàn thành việc chuyển hồ sơ ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để đưa vào danh sách hiệp thương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra chậm nhất ngày 19/3.

Hà Nội được bầu 29 ĐBQH và 95 đại biểu HĐND TP.

Theo Vietnamnet