Hà Nội công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 23/3, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, kết quả Chỉ số CCHC trung bình cả hai khối sở và khối huyện đều tăng so với năm 2021. Cụ thể, ở khối sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021. Đối với khối sở, 4/8 nội dung có kết quả tăng là: xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (tăng 13,09%); công tác chỉ đạo điều hành CCHC (tăng 7,66%); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 3,58%); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (tăng 1,40%); các quận huyện 5/8 nội dung có kết quả tăng… Đặc biệt, kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6% so với năm 2021.

Với các quận, huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Trong đó, 5/8 nội dung có kết quả tăng là: xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, cơ quan tương đương sở, với kết quả Chỉ số CCHC đạt 91,68%. Đứng thứ hai là Sở Nội vụ với kết quả Chỉ số CCHC 91,59%; đứng thứ ba là Sở Tài chính với 90,57%.

Quận Hoàn Kiếm đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của UBND các quận, huyện, thị xã, với kết quả Chỉ số CCHC đạt 96,08%. Đứng thứ hai là quận Nam Từ Liêm với kết quả Chỉ số CCHC 95,39%; đứng thứ ba là quận Long Biên với 94,46%.

Chuyên đề