#Chỉ số cải cách hành chính
Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính cao nhất (95,88%) trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ. Ảnh: Lê Tiên

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

(BĐT) - Chiều 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.