(BĐT) - Chiều 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính cao nhất (95,88%) trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ. Ảnh: Lê Tiên

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị có Chỉ số cải cách hành chính cao nhất (95,88%) trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, năm 2020, Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp tiếp tục là 3 đơn vị đạt kết quả Chỉ số PAR INDEX trên 90%.

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, giá trị trung bình Chỉ số PAR INDEX của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 87,56%, tăng 1,93% so với năm 2019 và tăng 12,18% so với năm 2012, năm đầu tiên sử dụng công cụ Chỉ số để đánh giá cải cách hành chính của các bộ, các địa phương. Chỉ số PAR INDEX năm 2020 đạt giá trị trung bình cao nhất trong 9 năm qua.

So sánh kết quả giữa năm 2019 và 2020 thì có 15/17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt Chỉ số PAR INDEX cao hơn so với năm 2019. Trong đó, tăng nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải (+5,40%). Hai bộ có kết quả Chỉ số PAR INDEX giảm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (-2,19%), Bộ Giáo dục và Đào tạo (-1%).

Phân tích giá trị trung bình của các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực cho thấy, có 5/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng so với năm 2019. Hai chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2019 là "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước" và "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức".