(BĐT) - Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2015 của các bộ, ngành và địa phương vừa được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố.

Theo đó, đứng đầu về CCHC trong khối các cơ quan bộ, ngành là Ngân hàng Nhà nước; còn đứng đầu về CCHC trong khối các địa phương là Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, điểm số trung bình về CCHC năm 2015 của các bộ, ngành là 85,3, cao hơn nhiều mức bình quân 76,99 của một năm trước. Trong khi đó, với khối các địa phương, điểm trung bình chỉ số này của các tỉnh, thành phố năm 2015 đạt 85,11 cũng cao hơn năm trước đó 8,39 điểm.

Đây là năm thứ 4 Bộ Nội vụ triển khai xếp hạng chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố. Mục tiêu của việc làm này là nhằm đánh  giá kết quả thực hiện CCHC bằng định lượng, trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện hàng năm giữa các bộ, ngành và giữa các tỉnh, thành phố.