(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường N2 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Thanh Châu, TP. Phủ Lý theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý IV/2020. Tổng mức đầu tư là 23,679 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý.