(BĐT) - Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận vừa có báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra của UBND tỉnh Ninh Thuận về các nội dung liên quan đến Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị máy văn phòng năm 2018. Đây là gói thầu có kiến nghị kéo dài, phức tạp.
Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị máy văn phòng năm 2018 tại Ninh Thuận vấp phải kiến nghị về nhiều nội dung. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị máy văn phòng năm 2018 tại Ninh Thuận vấp phải kiến nghị về nhiều nội dung. Ảnh: Nhã Chi

Theo thông tin của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận (bên mời thầu), đơn vị này đã tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tham gia tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị máy văn phòng năm 2018.

Theo đó, Sở Tài chính Ninh Thuận đã kiểm điểm tập thể Phòng Quản lý giá - công sản và tài chính đầu tư cùng cá nhân liên quan là ông Lê Văn Hải - Trưởng phòng, bà Hồ Uyên Sương - chuyên viên tham mưu. Cụ thể, Phòng Quản lý giá - công sản và tài chính đầu tư đã tham mưu ban hành quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) mua sắm tập trung năm 2018 gồm 5 thành viên (do ông Hải làm Tổ trưởng) thì có 3 thành viên không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đơn vị mua sắm tập trung của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận cũng để xảy ra trường hợp hoàn trả hồ sơ đề xuất tài chính cho các đơn vị dự thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật trước 8 ngày, chưa đúng với hồ sơ mời thầu. Trách nhiệm này thuộc về tập thể Tổ thẩm định KQLCNT mua sắm tập trung năm 2018 và cá nhân ông Hải, bà Sương. “Tập thể Phòng Quản lý giá - công sản và tài chính đầu tư và Tổ thẩm định KQLCNT nghiêm túc rút kinh nghiệm, năm 2019 không xem xét các hình thức khen thưởng đối với tập thể này”, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận cho biết.

Tháng 10/2018, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận công bố KQLCNT Gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị máy văn phòng năm 2018. Gói thầu có giá hơn 11,490 tỷ đồng. Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nghệ Tin - Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ máy văn phòng Phú Lợi trúng thầu với giá 10,647 tỷ đồng. KQLCNT được công bố đã vấp phải kiến nghị về nhiều nội dung như: KQLCNT không minh bạch, cạnh tranh, Bên mời thầu tự ý hoàn trả hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu trước thời hạn, việc trả lời kiến nghị đấu thầu chưa thấu đáo… Quá trình kiến nghị kéo dài, dai dẳng buộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Ninh Thuận, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận… nhiều lần phải vào cuộc xử lý.

Đối với trách nhiệm cá nhân, sở này cho biết, ông Lê Văn Hải chưa nghiên cứu sâu, kỹ Luật Đấu thầu, dẫn tới tham mưu thành lập Tổ thẩm định KQLCNT chưa phù hợp quy định, tổ chức hoàn trả hồ sơ đề xuất tài chính của các đơn vị dự thầu chưa đúng với hồ sơ mời thầu… Từ đó thống nhất kiểm điểm, rút kinh nghiệm với ông Hải, hạ 1 bậc xếp loại công chức năm 2019 và không xem xét các hình thức khen thưởng.

Tháng 1/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản kết luận về việc rà soát các nội dung báo cáo giải trình của Sở Tài chính liên quan đến gói thầu nói trên.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Thuận, Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Nghệ Tin - Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ máy văn phòng Phú Lợi trúng thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm là 7,34%, nhìn chung việc tổ chức đấu thầu công khai, dân chủ. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn nhà thầu còn xảy ra một số tồn tại, khuyết điểm. Trách nhiệm về việc thành lập Tổ thẩm định KQLCNT mà các thành viên chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là trách nhiệm của Sở Tài chính.

Qua kiểm tra, UBND tỉnh Ninh Thuận nhận thấy: “Ngày 30/10/2018, Sở Tài chính ra thông báo về KQLCNT. Theo quy định, việc giải tỏa bảo đảm dự thầu gắn với hoàn trả hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu phải được thực hiện sau khi có thông báo KQLCNT. Thực tế, ngày 22/10/2018, Sở Tài chính đã hoàn trả hồ sơ đề xuất tài chính cho các nhà thầu không đạt về kỹ thuật (trước 8 ngày) là việc làm chưa đúng với hồ sơ mời thầu”. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Thuận, việc làm này về bản chất không làm ảnh hưởng đến KQLCNT.

Từ vụ việc nói trên, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo: “Để công tác đấu thầu mua sắm tập trung các năm tiếp theo đạt hiệu quả, giao Sở Tài chính thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công, ký hợp đồng, phối hợp với các tổ chức tư vấn có kinh nghiệm trong công tác đấu thầu mua sắm tập trung, không để xảy ra tồn tại, hạn chế, khiếu kiện trong đấu thầu”.