Gói thầu cạnh tranh giữa các nhà thầu LILAMA

(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “TKT-E&M EL2-4.2.2.3: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy” thuộc Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. 
Gói thầu cạnh tranh giữa các nhà thầu LILAMA

Theo đó, Liên danh Công ty CP LILAMA 10 và Công ty CP LILAMA 45.4 đã trúng thầu gói thầu này, với giá trúng thầu hơn 133,584 tỷ đồng (tiết kiệm được khoảng 2,5 tỷ đồng so với giá gói thầu).

Gói thầu trên được tổ chức lựa chọn nhà thầu từ tháng 6 - 7/2016 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo Bên mời thầu, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đã có 7 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT), tuy nhiên chỉ có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là: Liên danh Công ty CP LILAMA 10 và Công ty CP LILAMA 45.4; Công ty CP LILAMA 69-1 Phả Lại; Công ty CP LILAMA 45.1; Tổng công ty Cơ khí xây dựng – công ty TNHH MTV.

Khi đánh giá HSDT của các nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, có 3 nhà thầu là Công ty CP LILAMA 69-1 Phả Lại; Công ty CP LILAMA45.1; Tổng công ty Cơ khí xây dựng – Công ty TNHH MTV đã không đáp ứng được yêu cầu về Hồ sơ đề xuất kỹ thuật nên đã bị loại.

Cụ thể, Công ty CP LILAMA 45.1 không có bảo lãnh dự thầu trong HSDT, Công ty CP LILAMA 69-1 Phả Lại bị loại do nhà thầu này trong 5 năm (kể từ 1/1/2011 – nay) không có đủ số hợp đồng tương tự với quy mô gói thầu đang xét. Theo lý giải của Bên mời thầu, HSMT có yêu cầu quy định này để đảm bảo tiêu chí kỹ thuật của Gói thầu. Bởi do đặc thù của Gói thầu là lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy, nếu nhà thầu không làm thường xuyên công việc này trong khoảng thời gian 5 năm thì sẽ khó trong việc cập nhật các công nghệ mới, nhân sự cũng không được đảm bảo do không thường xuyên làm công việc này, dẫn đến năng lực của nhà thầu sẽ không đảm bảo. 

Do vậy, chỉ có Liên danh Công ty CP LILAMA 10 và Công ty CP LILAMA 45.4 đáp ứng được các tiêu chí đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và được xét đánh giá về tài chính. Sau khi vượt qua vòng đánh giá về tài chính, liên danh này đã trúng Gói thầu.                

Chuyên đề