(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tiếp tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc xử lý vướng mắc trong hoạt động cho thuê và nguồn thu từ cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có chỉ đạo.

Cụ thể, trong khi chờ Đề án Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chính phủ đồng ý giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, bảo đảm giao thông vận tải đường sắt thông suốt, an toàn, hệ thống mạng viễn thông ổn định và có nguồn thu cho ngân sách nhà nước.